GIS - DMS

23-01-16

P-Solve verzorgde het projectmanagement voor een GIS-DMS project van Alliander. Het Geografisch Informatie Systeem (GIS) van Alliander wordt gebruikt om objecten met een geografische component te registreren, visualiseren en analyseren. Voor netwerkbeheerders is zo'n GIS essentieel voor risicoanalyses en om complexe vraagstukken te beantwoorden. 

Het programma GIS-DMS spitste zich concreet toe op de ontsluiting en koppeling van schematische geografische data naar de Alliander bedrijfsvoeringcentra en controlrooms. De herinrichting van de controlrooms is het logische vervolg op deze koppeling. Bedrijfsvoerders en uitvoerders profiteren van deze dynamische koppeling doordat geografische informatie direct in de bedrijfsvoeringsystemen beschikbaar wordt.