Projectmanagent - Training - Coaching

Een van de belangrijkste vragen is de wijze waarop organisaties projecten voorbereiden en op welke manier besluiten rond voorgenomen ICT-investeringen tot stand komen. Om te weten of een project succesvol is en de kosten rechtvaardigt, is het van belang vooraf samen vast te stellen welke kritische succesfactoren er te onderscheiden zijn. Kort samengevat: hoe halen we het steentje uit de schoen van de opdrachtgever, waar wordt hij blij van! 

Een goed opgestelde business case kan uitkomst bieden en vormt de zakelijke verantwoording van het project waaruit blijkt welke businessdoelstellingen het project ondersteunt en hoe de organisatie controleert of die doelstellingen zijn behaald. Een business case moet worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of ‘case-owner’. Deze is immers als geen ander instaat de businessdoelstellingen te bepalen. De inzet van een projectmanager levert vervolgens de expertise om deze samen vastgestelde doelstellingen te realiseren.